Användarvillkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Dogarise. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Dogarise. Dogarise erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster tillgängliga från denna plats till dig som användare, under förutsättning att du accepterar alla villkor, regler och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss ingår du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och regler som refereras här och/eller finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, utan begränsning, användare som är besökare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du får tillgång till eller använder vår webbplats. Genom att få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och bestämmelser i detta avtal kan du inte få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är godkännande uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Eventuella nya funktioner eller verktyg som läggs till den aktuella butiken ska också vara föremål för användarvillkoren. Du kan granska den mest aktuella versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för förändringar. Fortsatt användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är värd för Shopify Inc. De tillhandahåller oss den onlineplattform för e-handel som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.


AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK
Genom att godkänna dessa användarvillkor försäkrar du att du är minst myndig i din delstat eller provins, eller att du är myndig i din delstat eller provins och har gett oss ditt samtycke att låta någon av dina omyndiga förlitade använda denna webbplats. Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte, i användningen av tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur. Brott eller överträdelse av något av dessa villkor kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att vägra tjänst till vem som helst av vilken anledning som helst när som helst. Du förstår att ditt innehåll (utom kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och innefatta (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att anpassa sig och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller exploatera någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd av oss. Rubrikerna som används i detta avtal är endast medtaget för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDPUNKT AV INFORMATION
Vi är inte ansvariga om information som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att rådfråga primär, mer exakt, mer komplett eller mer aktuell informationskälla. Varje förlitande på materialet på denna webbplats sker på egen risk. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

SAVSNITT 4 - ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH PRISER
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller en del eller innehåll därav) utan meddelande när som helst. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, upphävande eller avbrott av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara exklusivt tillgängliga online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och omfattas av retur eller byte endast enligt vår återbetalningspolicy: [LÄNK TILL ÅTERBETALNINGSPOLICY] Vi har gjort varje ansträngning att visa färger och bilder av våra produkter som visas i butiken så noggrant som möjligt. Vi kan inte garantera att din datormonitor visar någon färg korrekt. Vi förbehåller oss rätten, men är inte förpliktigade, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av vilka produkter eller tjänster som helst som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpris kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter vårt enda gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att avbryta vilken produkt som helst när som helst. Erbjudandet om någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet. Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att några fel i tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 - NOGGRANNHET I FAKTURERING OCH KONTOUPPGIFTER

Vi förbehåller oss rätten att vägra någon beställning du lägger hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köps per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som läggs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi gör en ändring i eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som lämnats vid beställningstidpunkten. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår ensamma bedömning, verkar vara lagda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att lämna aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer detaljer, vänligen granska vår återbetalningspolicy: [LÄNK TILL ÅTERBETALNINGSPOLICY]


AVSNITT 7 - VALFRITT VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part över vilka vi varken övervakar eller har någon kontroll eller inmatning. Du erkänner och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan någon godkännande. Vi ska inte ha något ansvar överhuvudtaget som uppstår från eller relaterat till din användning av valfria tredjepartsverktyg. All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt på egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor enligt vilka verktygen tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer. Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJEPARTSINNEHÅLL
Viss information, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan inkludera material från tredje parter. Länkar från tredje parter på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje parter som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för material eller webbplatser från tredje parter eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje parter. Vi ansvarar inte för någon skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller några andra transaktioner som görs i samband med några webbplatser från tredje parter. Var god granska noga tredje parts politik och metoder och se till att du förstår dem innan du ingår i någon transaktion. Klagomål, anspråk, frågor eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INSÄNDINGAR
Om du på vår begäran skickar in vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt kallat 'kommentarer'), godkänner du att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på andra sätt använda i vilket medium som helst de kommentarer du skickar till oss. Vi är inte skyldiga (1) att behålla några kommentarer i förtroende, (2) att betala ersättning för några kommentarer eller (3) att svara på några kommentarer. Vi kan, men är inte skyldiga att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi i vår enskilda bedömning anser vara olagligt, stötande, hotande, förtalsligt, pornografiskt, obscen eller på annat sätt stötande eller i strid med någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor. Du samtycker till att dina kommentarer inte ska kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller egendomsrättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte ska innehålla förtals-, olagligt, kränkande eller obscänt material eller innehålla några datorvirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka funktionen eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till några kommentarer. Du är ensamt ansvarig för alla kommentarer du gör och deras korrekthet. Vi tar inget ansvar och accepterar inget ansvar för några kommentarer som du eller någon tredje part har lagt upp.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION
Din insändning av personlig information genom butiken regleras av vår integritetspolicy, som kan ses här: [LÄNK TILL INTEGRITETSPOLICY]

AVSNITT 11 - FEL, ONGENSKAPER OCH UTGALLRINGAR
Det kan ibland finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transitider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter det att du har skickat din beställning). Vi åtar oss inget åtagande att uppdatera, ändra eller klargöra information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive prisinformation, förutom enligt lagkrav. Ingen specifik uppdatering eller förnyelsedatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tolkas som att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att överträda några internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller överträda våra immateriella rättigheter eller andra personers immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, smäda, förringa, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationalitet eller funktionshinder; (f) att lämna falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller annan skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionen eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet; (h) att samla in eller spåra personuppgifter om andra; (i) att skicka skräppost, phish, pharm, förtext, spindel, crawl eller skrapa; (j) för något obscänt eller omoraliskt ändamål; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Vi garanterar inte, representerar eller försäkrar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, i rätt tid, säker eller felfri. Vi garanterar inte att resultaten som kan uppnås genom användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga. Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten under obestämda perioder eller avbryta tjänsten när som helst, utan föregående meddelande till dig. Du samtycker uttryckligen till att din användning av tjänsten eller produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls 'som det är' och 'som tillgängligt' för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, handelskvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång. Under inga omständigheter ska Dogarise, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, krav eller någon direkt, indirekt, tillfällig, straffande, särskild eller följdskada av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorad intäkt, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller några liknande skador, vare sig de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strängt ansvar eller på annat sätt, som uppstår från din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som förvärvats genom tjänsten eller för någon annan anspråk relaterad på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämningar i något innehåll eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommer som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som har publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om du har blivit informerad om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller incidentella skador, kan i sådana stater eller jurisdiktioner vårt ansvar vara begränsat till det maximala som är tillåtet enligt lag.


AVSNITT 14 - SKYLDIGHET ATT INDEMNIFIERA
Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Dogarise och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda oskadliga från alla krav eller krav, inklusive skäliga advokatkostnader, som görs av någon tredje part på grund av eller som härrör från ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de inkorporerar genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller någon tredje parts rättigheter.

AVDELNING 15 - OGILTIGHET
Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer sådan bestämmelse ändå att vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, och den ogiltiga delen ska anses vara skild från dessa användarvillkor. En sådan bedömning påverkar inte giltigheten och möjligheten att verkställa andra kvarvarande bestämmelser.

AVDELNING 16 - UPPLÖSNING
Skyldigheterna och ansvarigheterna för parterna som uppstått före upplösningsdatumet kommer att överleva upplösningen av detta avtal i alla syften. Dessa användarvillkor är giltiga tills de avslutas antingen av dig eller av oss. Du kan avsluta dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre önskar använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats. Om vi ​​i vår enskilda bedömning anser att du inte uppfyller, eller vi misstänker att du inte uppfyller, någon term eller bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också avsluta detta avtal när som helst utan förvarning och du förblir ansvarig för alla belopp som förfaller fram till och med uppsägningsdagen. Och/eller kan neka dig åtkomst till våra tjänster (eller del därav).

AVDELNING 17 - HELA AVTALET
Vår underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor och eventuella policys eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör det fullständiga avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, vilket ersätter alla tidigare eller samtida avtal, kommunikationer och förslag, vare sig de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren). Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som utarbetat dem.

AVDELNING 18 - TILLÄMPLIG LAG
Dessa användarvillkor och eventuella separat avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna.

AVDELNING 19 - ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN
Du kan granska den mest aktuella versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för förändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att ha publicerat några förändringar i dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa förändringar.

AVDELNING 20 - KONTAKTINFORMATION
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@dogarise.com.