Integritetspolicy

AVDELNING 1 - VAD GÖR VI MED DINA UPPGIFTER?

När du köper något från vår butik samlar vi in den personliga information du ger oss, såsom ditt namn, adress och e-postadress, som en del av köp- och försäljningsprocessen.

När du besöker vår butik får vi också automatiskt din dators internetprotokoll (IP) -adress för att ge oss information som hjälper oss att lära oss om din webbläsare och operativsystem.

E-postmarknadsföring (om tillämpligt): Med ditt tillstånd kan vi skicka e-postmeddelanden om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.

Textmarknadsföring (om tillämpligt): Med ditt tillstånd kan vi skicka textmeddelanden om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar. Uppdateringar inkluderar påminnelser vid utcheckning. Webhooks kommer att användas för att aktivera meddelandesystemet för påminnelser vid utcheckning.

AVDELNING 2 - SAMTYCKE

Hur får du mitt samtycke?

När du ger oss personlig information för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, lägga en beställning, ordna en leverans eller returnera ett köp antyder vi att du samtycker till att vi samlar in den och använder den endast för det specifika syftet. Om vi ​​begär din personliga information för ett sekundärt syfte, som marknadsföring, kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckta samtycke eller ge dig möjlighet att säga nej.

Hur drar jag tillbaka mitt samtycke?

Om du ändrar dig efter att du har anmält dig kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att vi kontaktar dig, för fortsatt insamling, användning eller offentliggörande av din information, genom att kontakta oss på info@dogarise.com.

AVDELNING 3 - OFFENTLIGGÖRANDE

Vi kan lämna ut din personliga information om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller om du bryter mot våra användarvillkor.

 

AVDELNING 4 - SHOPIFY

Vår butik är värd för Shopify Inc. De tillhandahåller oss den onlineplattform för e-handel som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

Dina data lagras genom Shopify:s datalagring, databaser och den allmänna Shopify-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.

Betalning: Om du väljer en direktbetalningsgateway för att slutföra ditt köp lagrar Shopify dina kreditkortsuppgifter. Det är krypterat enligt branschens standard för säkerhet för data om betalkort (PCI-DSS). Dina köptransaktionsdata lagras endast så länge det är nödvändigt för att slutföra din köptransaktion. Efter det att det är klart raderas informationen om din köptransaktion.

Alla direktbetalningsgatewayer följer de standarder som fastställts av PCI-DSS och förvaltas av PCI Security Standards Council, som är ett gemensamt initiativ från varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover.

PCI-DSS-kraven hjälper till att säkerställa den säkra hanteringen av kreditkortsinformation av vår butik och dess tjänsteleverantörer. För mer insikt kan du också läsa Shopifys användarvillkor (https://www.shopify.com/legal/terms) eller integritetsmeddelande (https://www.shopify.com/legal/privacy).

AVDELNING 5 - TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som vi använder endast att samla in, använda och lämna ut din information i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller oss.

Vissa tredjepartsleverantörer, som betalningsportar och andra transaktionsprocessorer för betalningar, har emellertid sina egna integritetspolicys avseende informationen som vi är skyldiga att tillhandahålla dem för dina köprelaterade transaktioner. För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicys så att du förstår på vilket sätt din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.

Kom ihåg att vissa leverantörer kan vara belägna i eller ha faciliteter som är belägna i en annan jurisdiktion än antingen dig eller oss. Så om du väljer att fortsätta med en transaktion som involverar tjänsterna från en tredjepartsleverantör, kan din information bli föremål för lagarna i de jurisdiktioner där den tjänsteleverantören eller dess faciliteter är belägna.

Till exempel, om du befinner dig i Kanada och din transaktion behandlas av en betalningsport som är belägen i USA, kan din personliga information som används för att slutföra den transaktionen bli föremål för offentliggörande enligt lagstiftningen i Förenta staterna, inklusive Patriot Act.

När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredjeparts webbplats eller applikation omfattas du inte längre av denna integritetspolicy eller vår webbplats användarvillkor.

Länkar

När du klickar på länkar på vår butik kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi ansvarar inte för integritetsrutinerna på andra webbplatser och uppmanar dig att läsa deras integritetspolicys.

Google Analytics: Vår butik använder Google Analytics för att hjälpa oss lära oss om vilka som besöker vår webbplats och vilka sidor som tittas på.

AVDELNING 6 - SÄKERHET

För att skydda din personliga information vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att den inte olämpligt går förlorad, missbrukas, får åtkomst till, avslöjas, ändras eller förstörs.

Om du tillhandahåller oss ditt kreditkortsinformation krypteras informationen med Secure Socket Layer Technology (SSL) och lagras med en AES-256-kryptering. Även om ingen överföringsmetod över internet eller elektronisk lagring är 100% säker följer vi alla PCI-DSS-krav och genomför ytterligare allmänt accepterade branschstandarder.

AVDELNING 7 - COOKIES

Här är en lista över cookies som vi använder. Vi har listat dem här så att du kan välja om du vill avvisa cookies eller inte. _session_id, unik token, sessional, tillåter Shopify att lagra information om din session (referrer, landningssida, etc.). _shopify_visit, ingen data hålls, persistent i 30 minuter från det senaste besöket, används av vår webbplatsleverantörs interna statistikspårare för att registrera antalet besök _shopify_uniq, ingen data hålls, löper ut vid midnatt (relativt besökaren) nästa dag, räknar antalet besök i en butik av en enskild kund. cart, unik token, persistent i 2 veckor, lagrar information om innehållet i din kundvagn. _secure_session_id, unik token, sessional storefront_digest, unik token, obegränsad Om butiken har ett lösenord används detta för att avgöra om den nuvarande besökaren har åtkomst. PREF, persistent i en mycket kort period, ställd av Google och spårar vem som besöker butiken och varifrån.

AVDELNING 8 - SAMTYCKE ÅLDER

Genom att använda den här webbplatsen företräder du att du är minst myndig i din delstat eller provins för boende, eller att du är myndig i din delstat eller provins för boende och har gett oss ditt samtycke att låta någon av dina minderåriga beroenden använda den här webbplatsen.

AVDELNING 9 - ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så var god granska den ofta. Förändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på webbplatsen. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi använder och/eller lämnar ut den. Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

AVDELNING 10 - Användare utanför EU

Observera att vi kan överföra, lagra och behandla din personliga information utanför det land du bor i, inklusive Förenta staterna. Din personliga information behandlas också av personal och tredjepartsleverantörer och partners i dessa länder.

Om vi överför din personliga information utanför Europa kommer vi att förlita oss på erkända överföringsmekanismer som Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler eller några motsvarande avtal som utfärdats av den relevanta behöriga myndigheten i Storbritannien, om det är relevant, om inte dataöverföringen är till ett land som har ansetts ge en adekvat skyddsnivå.

FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION

Om du vill: få tillgång till, korrigera, ändra eller ta bort någon personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information, kontakta vår dataskyddsansvarige på info@dogarise.com.